+ تعاملات فرهنگی، قرآن نویسی، سکه های ساسانی، عربی، ایرانی، رومی، یونانی و پارسی، متون عربی و فارسی با الفبای عبری، فارسیهودی
+ گفتگو/ مصاحبه با دکتر صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی در مورد جنگ ایران و عراق و نقش دو کشور در شروع و تداوم ریختن خون مسلمین
+ معرفی ماهیت مخالفان آقای پورپیرار و بهانه های به ظاهر استدلالی و کودکانه و ایرادات بنی اسرائیلی بر مطالب ثقیل خارج از توان فکری
+ ارتباط با همفکران بنیان اندیش با ایمیل و دریافت نسخه آرشیو شده بخشهای نظرات وبلاگ های قدیمی مرحوم ناصر پورپیرار از طریق دوستان
+ توسعه زیربنایی کشور و ضرورت همراهی سران و رهبران کشور با مردم و عقاید و فرهنگ و علاقه مردم جهان عرب به صدام حسین به چشم شهید
+ خیانتهای فرهنگی مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ممانعت از ترویج اندیشه ها و آرای ضدصهیونیستی و ترویج ریا، نفاق و پنهانکاری
+ نظریه اهلی کردن اسب در آسیای میانه و شمارش پان عربیستی تعداد لغتهایی که از عربی وارد زبان انگلیسی شده / مشابهت با پان فارسیسم
+ غلو و دروغ پردازی ایرج پسر دکتر محمود حسابی در مورد ملاقات با فرمی، اینشتین، شرودینگر، ماسینی و دعوت به سفره هفت سین در پرینستون
+ آگاه سازی مردم با انتشار مطالب نسل کشی پوریم و نیاز به روشنگری حقیقت با ترویج قرآن و درخواست ترجمه فارسی از آقای پورپیرار
+ حقیقت پنهان،مخفی و ناگفته ارسطو،افلاطون، سقراط،بقراط،جالینوس،ارشمیدس، ابن سینا،ابوریحان بیرونی،بودا و دیگر شخصیتهای تاریخ باستان