rel="SHORTCUT ICON">
وبلاگ icon
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

ستارگان دروغ و خیانت

   

پشت پرده گردانندگان فرقه های مذهبی،گروه های سیاسی- اجتماعی


تورات و انجیل؛ از وحی منزل الهی و هدایتگر تا انسان نوشته ضلالت 


قرآن؛ تنها راهنمای هدایت،سعادت و تنها کتاب معتبر آسمانی حال حاضر 


فرهنگ و تمدن ایران: دروغ های باستان شناسان و مورخان خارجی


فرهنگ و تمدن بشری ؛ بازیچه ی دست مثلا روشنفکران بین المللی 


هویت ایرانی؛ تمسخر هویت هموطنان توسط بی وطنان بی هویت 


پوریم؛پاشنه آشیل توطئه های جهانی، شاه کلید سوالات بی پاسخ انسانی 


سیاست، حربه پشت پرده مزدوران خبیث برای دکوربندی دموکراتیک تبلیغی 


مسایل متفرقه تاریخ و فرهنگ و ادب و سیاست ایران و مذاهب و ادیان   به همراه مطالب خاص تازه واردان و نخستین بازدید کنندگان

 


______________________________________________________________


   اسلام و شمشیر   ترکی و فارسی   قلم و نگارش کتیبه بیستون   حمله اعراب  آنوسی خاخام  دانشگاه شیکاگو

______________________________________________________________


کشف کتیبه ای در جزیره خارک واقع در خلیج فارس به خط فارسی باستان

زنگ تفریح!!!

ظاهرا کسانی که گمان برتری نژادی و نظامی و هنری و فرهنگی بر تمام جهان داشتند و گمان می کردند زمانی اختیار و امورات ۱۲۷ سرزمین را زیر نگین حاکمیت اجداد خود می گردانده اند، اینک که برای آن ها روشن کرده ام که جد و آباد متجاوز و بیگانه شان حتی از عهده ی اتمام یکی دو اتاق سرایدار در مجموعه ی تخت جمشد هم برنیامده اند و مقاومت بومیان ایران و مردم ممتاز شرق میانه، ناگزیر آن ها را متوسل به قتل عام و گریز از این منطقه کرده است، اینک به روزی افتاده اند که پیوسته لجن های ته دریاها و صخره های پرت افتاده در جزایر دور ونزدیک را جست و جو می کنند تا کشتی شکسته و خط نوشته ای بیابند تا به سان مرهمی بر تاول زخم هایی بگذارند که تابش نور حقیقت، بر سراسر اندام و اندیشه های آنان نشانده است.

«خبرگزاری میراث فرهنگی - گروه میراث فرهنگی - حسن ظهوری - باستان شناسان با کشف کتیبه ای در جزیره خارک واقع در خلیج فارس به خط فارسی باستان و متعلق به دوره هخامنشی از آن به عنوان سند محکمی مبتنی بر نام گذاری خلیج فارس یاد می کنند.علی اکبر سرافراز، یکی از باستان شناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با بیان این مطلب به میراث خبر افزود: «هر چند پیش از این نیز نام خلیج فارس برازنده ترین نام بوده است اما با کشف کتیبه ای به خط فارسی باستان و متعلق به دوره هخامنشیان می توان از این نام گذاری با سند محکم دیگری دفاع کرد».
کتیبه ای به خط فارسی باستان روز چهارشنبه ۲۳ آبان امسال در پی احداث جاده ای در جزیره خارک از زیر خاک نمایان شد. کارشناسان در نخستین مطالعات خود روی این کتیبه، قدمت آن را به دوره هخامنشی تخمین زدند.
سرفراز به میراث خبر گفت: «کشف این کتیبه سنگی در جزیره خارک آن هم زمانی که بر سر نام خلیج فارس بحث های متعددی در دنیا به راه افتاده است را می توان به شکل یک معجزه دید. این کشف بی شک یکی از مهم ترین یافته های باستان شناسی برای اثبات نام خلیج فارس خواهد بود». (نقل از سایت میراث فرهنگی)

بدین ترتیب به جهانیان اطلاع داده و اعلام کرده اند که به کوری چشم همسایگان، قطعه سنگی به خط فارسی باستان در جزیره ی خارک یافته اند که بر آن به خط میخی داریوشی، در ایام ماضی نوشته اند: «خلیج فارس». تا از این پس بحث های اضافی درباره این خلیج را قطع و نژاد فارسی آن را قبول کنند.

«در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر ادامه فعالیت احداث جاده در خارک را متوقف کرده است تا وضعیت محوطه ای که این کتیبه در آن یافت شده، مشخص شود. از سوی دیگر به درخواست سازمان میراث فرهنگی بوشهر، دکتر بشاش، خط شناس فارسی باستان به منظور خواندن کتیبه به خارک دعوت شده است که به گفته سرفراز این کتیبه طی چند روز آینده خوانده خواهد شد.به گفته دکتر سرفراز مطالعات اولیه در محل کشف کتیبه نشان می دهد که اثری از بنای دوره هخامنشی وجود ندارد. وی اعتقادات بی شماری در مورد علت وجود این کتیبه در خارک دارد که طی چند روز آینده آن ها را بازگو خواهد کرد». (نقل از سایت میراث فرهنگی)

پس قطعه سنگی بر صخره ای که در اطراف خود هیچ نشانی از هخامنشیان ندارد را، قبل از این که بخوانند، شناس نامه ی خلیج فارس فرض کرده اند!!! ظاهرا بی اختیاری و ذوق زدگی این کارشناسان، پس از یافتن آن قطعه سنگ چنان بوده است که پیش خود تصور کرده اند که مگر هخامنشیان بر کتیبه ای به خط میخی در جزیره خارک چیز دیگری جز «خلیج فارس» هم برای نوشتن داشته اند؟!!! تمام این قضایا تنها منعکس کننده دست تنگی مفرط و مسخرگی اموری است که در مراتب شناخت میراث فرهنگی ایران در سازمان های مربوطه می گذرد و دیری نگذشت که با انتشار عکس زیر پرده از این نمایش مهوع برانداختند و با یکی دیگر از افتخارات هخامنشیان آشنا شدیم که به راستی بارها سخیف تر از دیگر حقه بازی هایی بود که درباره ی این گروه نیزه دار بیگانه، به ذهن مردم ما تزریق کرده اند.

بی چاره ملتی که برای شناخت هویت و هستی و پیشینه ی خود، محتاج توسل به چنین نقش اندازی های کودکانه و مضحک است و باید به توصیه ی بی مایگانی، این خط خطی های بازیگوشانه بر سنگ را، به عنوان سند مالکیت ملی خود به مراکز جهانی ارائه کند و دنیایی را به ساده لوحی خود بخنداند. 

«نخستین ترجمه کتیبه کشف شده در خارک که احتمال می رود متعلق به دوره هخامنشی باشد، پنج واژه دیگر به زبان فارسی باستان اضافه کرد و از شش واژه استفاده شده در این کتیبه تنها یک واژه پیش از این در متون زبان فارسی باستان دیده شده بود.
خبرگزاری میراث فرهنگی - گروه میراث فرهنگی - حسن ظهوری - نخستین ترجمه کتیبه کشف شده در خارک که احتمال می رود متعلق به دوره هخامنشی باشد، ۵ واژه دیگر به زبان فارسی باستان اضافه کرد. از شش واژه استفاده شده در این کتیبه تنها یک واژه پیش از این در متون زبان فارسی باستان دیده شده بود. با انتشار نخستین عکس از کتیبه کشف شده در خارک که به وسیله یکی از اهالی جزیره گرفته و توسط خبرگزاری میراث فرهنگی منتشر شد، «رضا مرادی غیاث آبادی» اختر باستان شناس و پژوهشگر زبان های باستانی توسط عکس های ارسالی از سوی ساکنان جزیره خارک، اقدام به ترجمه این متن فارسی باستان کرد». (از سایت میراث فرهنگی)

هنوز نمی دانیم که آن آقای بشاش که برای خواندن این سند بی نظیر جهانی به خارک دعوت شده بود، چه تشخیصی داده است، اما در این میان از نبوغ یک «اختر باستان شناس» که فقط خدا می داند چه مقوله ای است و احتمالا عنوان کسی است که یا در کهکشان ها به دنبال ته ستون هخامنشی می گردد و یا با مدد از گردش مدار فلک، کتیبه می خواند، با خبر می شویم که از مجرایی مخصوص تصویر کتیبه را یافته و درباره ی آن به طور خلاصه چنین اظهار نظر کرده است:

«مقایسه ی علامت های میخی کتیبه ی خارک با دیگر نوشته های هخامنشی نشان می دهد که دو سطر پایانی کتیبه ی خارک با ویژگی های نویسش سده های نخستین هخامنشی و چهار سطر نخستین آن با ویژگی های متاخر آن نویسانده شده است». (اظهار نظر همان اختر باستان شناس، از سایت میراث فرهنگی)

متوجه اهمیت مطلب که می شوید؟ کتیبه ای در شش سطر و هر سطر در یک کلمه داریم که چهار سطر نخستین آن را دویست سال پس از دو سطر پایانی آن نوشته اند!!! تنها باید دعا کنیم که خداوند تمام گرفتار شدگان به مالیخولیا، اعم از اختر باستان شناس و یا مردم معمول را، در سراسر جهان شفا دهد. با این همه اختر باستان شناس ما، بی توجه به زمان نگارش سطرها، آن شش سطر یک کلمه ای را، چنان که در سایت میراث فرهنگی ثبت است، به شرح زیر مکاشفه کرده است:

در سطر اول داریوش نوشته است: اهه!امپراتور در سطر دوم فرموده اند: ساکوشا!سطر سوم با تبختری شاهانه به تاریخ منطقه و به اعراب سوسمار خور یاد آوری کرده اند: هی!سطر چهارم یک اصطلاح مخصوص و مرموز دربار هخامنشی است که: کا!مضمون سطر پنجم مفصل تر است و به نطق داریوش معنای ویژه ای می بخشد: بهنم!داریوش در سطر ششم تکلیف همه چیز را یکسره کرده و می فرمایند که: خا!

بدین ترتیب مضمون کتیبه ی یگانه ی هخامنشی و سند ملی نام گذاری دیرین خلیج فارس، در جزیره ی خارک، چنین خلاصه می شود:
«اهه ساکوشا هی بهنم خا»! که معنای پیشنهادی سرفراز برای آن چنین است: خلیج فارس مال ماست!!!

کاری به این مطلب ندارم که برآن سنگ حتی همین سکسکه های داریوشی نیز ثبت نیست، اما احتمال می دهم که در این روزها جوانان خارک بیانیه صادر کنند که با سازمان میراث شوخی کرده اند!!! و کاش یکی به داریوش هخامنشی پیام مرا می رساند که اگر نتوانسته ای در کتیبه خارکی ات یک خط صاف بکشی، چه گونه پیش از اروپاییان کانال سوئز کنده ای؟!!! به هر حال این نهضت جدید کتیبه یابی را باید به جاعلین باستان پرست و مراکز هدایت آن ها تبریک گفت. چیزی نمانده است که از بقچه ی حمام قدیمی مادر بزرگ های مرحوم شده، به جای سنگ پا، کتیبه هخامنشی استخراج کنند!!! (ادامه ندارد)

+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در شنبه سوم آذر 1386  
 
 http://wwww.naria.ir/view/1.aspx?id=412
نظرات (1)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
نوشته: مجید از [ ایران ]
باسلام.کتابی معتبر درباره حمله اعراب به ایران میخواستم.شماچه کتابیرو پیشنهادمیکنید؟؟؟
اگه خودتون هم نوشته ای یاکتابی دراین مورد داریدمعرفی کنید.
باتشکر
جمعه 7 فروردین 1394 ساعت 02:58 ب.ظ
امتیاز: 0 0
تحلیل آمار سایت و وبلاگ