rel="SHORTCUT ICON">
وبلاگ icon

ستارگان دروغ و خیانت

   

پشت پرده گردانندگان فرقه های مذهبی،گروه های سیاسی- اجتماعی


تورات و انجیل؛ از وحی منزل الهی و هدایتگر تا انسان نوشته ضلالت 


قرآن؛ تنها راهنمای هدایت،سعادت و تنها کتاب معتبر آسمانی حال حاضر 


فرهنگ و تمدن ایران: دروغ های باستان شناسان و مورخان خارجی


فرهنگ و تمدن بشری ؛ بازیچه ی دست مثلا روشنفکران بین المللی 


هویت ایرانی؛ تمسخر هویت هموطنان توسط بی وطنان بی هویت 


پوریم؛پاشنه آشیل توطئه های جهانی، شاه کلید سوالات بی پاسخ انسانی 


سیاست، حربه پشت پرده مزدوران خبیث برای دکوربندی دموکراتیک تبلیغی 


مسایل متفرقه تاریخ و فرهنگ و ادب و سیاست ایران و مذاهب و ادیان   به همراه مطالب خاص تازه واردان و نخستین بازدید کنندگان

 


______________________________________________________________


   اسلام و شمشیر   ترکی و فارسی   قلم و نگارش کتیبه بیستون   حمله اعراب  آنوسی خاخام  دانشگاه شیکاگو

______________________________________________________________


فهرست مجموعه یادداشت های اسلام و شمشیر از آقای ناصر پورپیرار

 

 

برای تهیه کتاب چاپ شده، به انتشارت کارنگ یا وبلاگ خود نویسنده که لینک آن در انتهای صفحات موجود است، مراجعه نمایید و برای دانلود با فرمت PDF نیز می توانید به گروه اینترنتی در Yahoo که علامت آن در کنار صفحه موجود است، مراجعه فرمایید.  

 

 

 

مشرکین نجس اند! مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 1 ، جنگ و کشت و کشتار در آیات قرآن و نقش شمشیر و قطع گردن در پیشرفت و توسعه اسلام و گسترش حکومت دین اسلام مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 2 ، کاربرد تیغه شمشیر در انتشار اسلام و دستور قتل، غارت، تجاوز، شمشیر کشی، برده گیری و گردن زدن کفار در آیات قرآن مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 3 خرافه پراکنی عالم نمایان یهود و آنوسیان اصالتا یهودی در دین اسلام و انتشار اسرائیلیات به اسم حدیث و سیره و روایت مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 4 ، ترکیبات و لغات ناشناخته قرآن و استفاده از عبارات غامض و پیچیده در آیات و مقصود از کاربرد لغات عجیب و غریب قرآن مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 5 پرانتز بازی مترجمین و داستان بافی مفسرین، تلاشهای دشمنان خداوند برای ساخت مفاهیم کاذب و دروغین برای آیات نورانی مشاهده  

 

اسلام و شمشیر6 بیان حدود اختیارات و وظایف پیامبر اسلام(ص) و اختلاف سیمای پیامبر رحمت در قرآن با راهزن متجاوز در کتب سیره و مغازی مشاهده  

 

اسلام و شمشیر7، تربیت و پرورش پیامبر اسلام در پرتو آیات نورانی قرآن، آموزه های اخلاقی قرآنی برای هدایت و ارشاد و تزکیه نفس مطلوب مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 8،عدم جواز مسلمانان در شناخت پیامبر اسلام به عنوان مرجع دین و مرجعیت احکام الهی و آیات قرآن به عنوان فرامین دینی مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 9، اهداف و محورهای مجموعه یادداشت های «اسلام و شمشیر» از ناصر پورپیرار (پور پیرار ،ناریا، NARIA) و وقایع صدر اسلام مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 10،تذکرات و اخطارهای خداوند به پیامبر خاتم و منع تبعیت از هر انسان در امور الهی و ناتوانی بشر در هدایت دیگر بشر مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 11، سوالات و پرسش های بندگان از خداوند،بخشش و انفاق در راه خدا،قیامت،جنگ و قتال در ماه های حرام، اهله، انفال و ... مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 12 ، حکم تبعیت، اطاعت، پیروی از مادون الله و هدف و غرض از ارسال پیامبران، شرایط پذیرش توبه از بندگان گناهکار مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 13، کاربرد خطاب های کتاب و کتاب الله به تورات و انجیل های نازل شده به انبیا و عرضه شده به پیامبر اسلام(ص) مشاهده 

 

اسلام و شمشیر 14، راز خلقت و آفرینش قوم مصری قبطی بنی اسرائیل و پراکندگی یهودیان در جهان، رفتارهای یرانسانی و وحشیانه ذاتی یهودی مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 15،تلاش مشکوک مفسرین و مترجمین در اختلاط معانی و لغات اسرائیل، یعقوب و سرکرده بنی اسرائیل و لوث کردن مفهوم آیات مشاهده 
 

اسلام و شمشیر 16،فرق خطاب بنی اسرائیل و یهود به نجات یافتگان از ظلم فرعون مصر قبطی، راز اختلاف خطابهای خداوند و کاربرد لغات قرآن مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 17،اشاره به قوم بنی اسرائیل و ذکر عنوان جانشین یهود در قرآن و حقیقت خلقت قوم بنی اسرائیل بر روی زمین و فتنه یهود مشاهده 

 

اسلام و شمشیر 18،ترجمه صحیح برای لغت هادوا و طعنه،متلک،زخم زبان های دشمنان و منافقان اسلام به پیامبر(ص) و مسلمانان ایمان آورده مشاهده 
 

اسلام و شمشیر 19،یکسان نبودن لغت یهود/هود و هادوا و اشاره به دو گروه و نحله اعتقادی مذهبی جداگانه و عدم انطباق احکام این دو دسته مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 20 یکسان نبودن هادوا و یهود/هود در قرآن، مباینت اسرائیل نبی و اسراییل سرکرده قوم بنی اسراییل و عدم ارتباط با یعقوب مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 21، تلاش برای دوری مسلمانان از قرآن و زبان عرب و تولید کتابهای تفسیر و تاویل و سیره و حدیث و روایت علیه قرآن عربی مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 22 سوء استفاده از لغات کم مصرف عربی و بهانه تفسیر جهت انتساب شمشیرکشی،جنگ،آدم کشی، خونریزی به پیامبر رحمة للعالمین مشاهده 
 

اسلام و شمشیر 23، خوردنی ها و آشامیدنی های حلال،محرمات و غذاهای ممنوعه در اسلام، ماکولات و مشروبات حلال قرآن، آزادی بیان،استدلال مشاهده 
 

اسلام و شمشیر 24، معرفی سیمای متقین،کافرین، منافقین،تخصیص مفهوم شرک به پیروان کنیسه و کلیسا، اهل کتاب و مشرک نامیدن یهود و نصاری مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 25 ،سرآغاز برخورد کفار با مسلمین و موضع خداوند در تعامل با کافران، صفات و مشخصات کافرین در برابر ابلاغ آیات قرآن مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 26،حکمت طینت خلقت و خلفة اللهی انسان در ارض، قابلیت تربیت آدمی در قرآن و بیان صفات انسان آفریده شده به دست خداوند مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 27 تکنیک ها و تاکتیک های کفار در برابر تبلیغ آموزه های حق طلبانه و قرآن، موقعیت کافران و حقیقت ستیزان به ندای حق مشاهده 
 

اسلام و شمشیر 28، شفاف سازی مرزهای بین کفار و مسلمین به شکلی متمایز از مشرکین اهل کتاب، مشخصات و مختصات کفار در قرآن مبین مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 29، نتیجه گیری از گفتار کلام الهی در مورد کافران و ورود به بحث کتاب قرآن مبین و روابط مثبت اسلام و اهل کتاب مشاهده 
 

اسلام و شمشیر 30 ، گفتگوهای محبت آمیز میان خداوند و اهل کتاب، ذکر گذشته یهود و نصاری در خلال آیات قرآن و دعوت به پذیرش اسلام مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 31، ذکر پایان هدایت توسط کتب تورات و انجیل و لزوم روی آوری به قرآن، ابراز خشم خداوندی از انکار حق از سوی اهل کتاب مشاهده

 

اسلام و شمشیر 32 ، شروع برخوردهای دینی با اهل کتاب و دعوت مسلمانان به کناره گیری از یهود و نصاری و بی اعتنایی به آزارهای آنان مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 33، تلاش اهل کتاب برای تحریف قرآن و کنارگذاشتن تورات و انجیل توسط یهود و نصاری و صدور فرمان جدایی مسلمانان از آنان مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 34، پایان مراوده خداوند با اهل کتاب و دستور جدایی مسلمانان از یهود و نصاری به سبب شرک و لعن اهل کتاب در قرآن مشاهده 
 

اسلام و شمشیر 35 ، شروع بررسی انتقادی تفسیر عتیق نیشابوری سورآبادی تحت عنوان قصص قرآنی و شبهه افکنی در آیات قرآنی و تشویش آفرینی مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 36 ، شبهه پراکنی تفسیر عتیق سورآبادی نیشابوری بر آیات قرآن و تلاش برای تشکیک در کتاب قرآن با سوالات بیهوده از قرآن مشاهده 
 

اسلام و شمشیر 37 ، انکار پنهان خداوند و کفر مخفی در تفسیر عتیق نیشابوری سورآبادی، اختلاف شماره آیات قرآن در کتاب قرآن مصحح کتاب مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 38 ، معناآفرینی و چسباندن مقصود خلاف به آیات نورانی قرآن به اسم تفسیر عتیق نیشابوری سورآبادی و تفسیر به رای قرآن مشاهده   

 

اسلام و شمشیر 39، تاریخ بلعمی و تاریخ طبری، محمد بن جریر طبری و داستان افک تهمت به عایشه،انتساب شرارت و شقاوت به پیامبر اسلام(ص) مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 40 ، غزوات، جنگ ها و مجاهدات پیامبر اسلام (ص) و اهانت به ساحت مقدس رسول مکرم ختمی مرتبت به کمک حدیث و روایت سازی مشاهده 
 

اسلام و شمشیر 41 ، انتساب صفات زشت همچون درنده خویی، راهزنی، تجاوز به نوامیس، شهوت پرستی،قانون شکنی و هرزگی به پیامبر اسلام (ص) مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 42 ، بررسی کتاب سیره ابن هشام نوشته محمد بن اسحاق به ویراست عبدالرحمان سهیلی و بکایی، مهملات یهود نوشته ضد اسلام مشاهده

 

اسلام و شمشیر 43 ، معجزه آفرینی و شان نزول سازی برای قرآن و تابع نشان دادن رسول اسلام صاحب شریعت از دین قبلی در اجرای احکام مشاهده 

 

اسلام و شمشیر 44 ، شیخ محمد بن حسن حر عاملی و جعل کتاب حدیث قدسی؛ احادیث قدسی و جعل کتابی مشابه قرآن کریم در اعتبار و اهمیت کاذب مشاهده 
 

اسلام و شمشیر 45 ، شخصیت حقیقی و واقعی رسول گرامی (ص) در لابلای آیات نورانی قرآن مبارک و بی اعتباری حدیث و روایت در ترازوی عقل مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 46 اوامر و نواهی خداوند به پیامبر و اخطار و تهدید، مایه عبرت مومنان و لزوم دقت مسلمانان به تبعیت محض از فرامین خدا مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 47 نفی برده داری در جهان اسلام و سوء استفاده مفسرین در تبلیغ برده داری و برده فروشی مسلمانان و حذف مفهوم ملک یمین مشاهده 
 

اسلام و شمشیر 48 مشکل درک مفاهیم آیات دارای لغاتی که صرفا یک بار در قرآن ذکر شده اند و سیمای روابط ملک یمین و مالک در قرآن کریم مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 49 ترجمه صحیح و مفهوم عملی ملک یمین در آیات قرآن و روابط فردی و خصوصی انسان با مملوک یمین خویش طبق فرامین قرآن مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 50 غیرزمینی بودن قرآن، ناتوانی بشر از ارائه جایگزین قرآن، تلاش نافرجام برای انطباق مفاهیم آسمانی با تمایلات نفسانی مشاهده

 

اسلام و شمشیر 51 شان نزول و تفسیر تراشی بر آیات روشن الهی، استفاده از حکم غذاهای حلال و حرام برای اثبات واقعه غدیر خم مشاهده 

 

اسلام و شمشیر 52 لزوم پرهیز از عنایت به تفاسیر و دور ریختن تمام مطالب منتسب به قرآن و اسلام و روی آوردن به صرف کتاب هدایت الهی مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 53 مقایسه شعر و شاعری در میان اعراب و ایرانیان، قضاوت قرآن در برابر توانایی غالب شعر عرب،لزوم پرهیز از شعر و شاعری مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 54 شان نزول سازی و تفسیربافی، زمان رسیدگی به اختلافات و حل آنها، لزوم ترس از معناتراشی و مفهوم سازی برای آیات قرآن مشاهده

 

اسلام و شمشیر، 55 تضاد و تناقض کتب تاریخ اسلام در موضوع اقتصاد عصر طلوع اسلام، تجارت و طبقه بندی اجتماعی فقیر و غنی با آیات قرآن مشاهده  

 

اسلام و شمشیر 56 ، شرح خصایص فردی و ویژگی های اجتماعی پیامبر اکرم (ص) و جایگاه و موقعیت مردمی در جامعه اسلامی و وظایف دینی مشاهده 
 

 

 

 

 

 

 

 
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
تحلیل آمار سایت و وبلاگ